heroBARN som har tandregleringscheck får den huvudsakliga behandlingen kostnadsfritt. Alla patienter som fått en tandregleringscheck av landstinget I Stockholm har rätt att få hela behandlingen gratis under förutsättning att den avslutats inom det år patienten fyller 23 år. Efter 23 års ålder debiteras behandlingen enligt gällande taxa.

Barn som inte fått behandlingserbjudande från landstinget får betala själva enligt gällande taxa. Vi tillämpar en reducerad taxa upp till 18 års ålder.

Vid speciella önskemål eller om man har tappat bort sin tandställning så kan man få betala för detta.
Barn som uteblir från en bokad tid får betala 400 kronor.

För VUXNA är priset beroende på om Försäkringskassan ersätter en del av kostnaden. De regler som Försäkringskassan har innebär att endast patienter med stora bettfel får hjälp med kostnaden.

Har du ett bettfel som inte täcks av Försäkringskassans regler kostar en fullständig behandling i bägge käkar mellan 32.000 och 45.000 kr med konventionell tandställning (som sitter på utsidan av tänderna).
Om det räcker med behandling av enbart en käke så är det förstås billigare.

Vill du ha en mindre synlig tandställning (skenor eller tandställning som sitter på baksidan av tänderna) kommer det att kosta mer, ca 35 000 – 65 000 kr, beroende på behandlingstiden och om båda käkarna ska behandlas.

Om du har så stora fel att en käkoperation är nödvändig ersätter Försäkringskassan oftast en stor del av kostnaden.

Du kan få hjälp med att lägga upp en betalningsplan som sträcker sig över första behandlingsåret.

För att få svar på dina frågor om tandställning just för dig är det bästa att boka en konsultation med en av våra specialister och diskutera olika behandlingsmöjligheter för ditt bettfel.

Vid förhinder var god ring oss senast dagen innan din bokade tid. Enligt riktlinjer från Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer uteblivande och sent återbud debiteras enligt landstingets taxa (400 kr) alternativt tidsdebitering. Detta gäller även patienter med kostnadsfri tandvård, som barn och ungdomar under 23 år.