Verksamheten

Tandregleringen Kronan grundades 2001. Redan från början var målsättningen att ett gott rykte och rekommendationer från kollegor och patienter skulle vara motorn i verksamheten. För att nå dit var modern teknik, bra lokaler och den bästa personalen grundläggande förutsättningar.

Från den blygsamma starten har verksamheten vuxit och omfattar nu två kliniker, tre specialisttandläkare, ett stort gäng med professionella medarbetare och en mycket stabil och livskraftig verksamhet.

Vi arbetar med många typer av tandställningar såväl synliga som osynliga. Vår vanligaste tandställning är Damon-apparatur, en modern teknik som vi upplever minskar behovet av tandborttagningar.

Vi tar emot vuxna och barn, betalande patienter och barn med tandregleringscheck. Vi har nära samarbete med Karolinska sjukhuset för patienter som behöver käkoperation och det finns flera barntandvårdsspecialister och en radiolog knutna till verksamheten.

För oss har det ända sen vi började varit väldigt viktigt att lyssna på patienten och att bemöta alla med respekt och omtanke utifrån vars och ens behov. Vår främsta kvalitetssäkring är fortfarande vårt goda rykte, nöjda patienter och positiva rekommendationer.

Kliniker

Sundbyberg

Liljeholmen

Vår personal

Cecilia Renaud

Specialisttandläkare

Shabnam Ganji

Specialisttandläkare

Ellinore Esso

Leg. Tandläkare

Marja Mäkelä

Ortodontiassistent

Gunilla Aronsson

Ortodontiassistent

Marina Lazarov

Ortodontiassistent

Gill Lindgren

Ortodontiassistent

Anna Brandberg

Ortodontiassistent

Akram Idrees

Ortodontiassistent

Anastasiya Edress

Tandvårdsbiträde

Kattie Hjertton

Ortodontitandsköterska

Carol Quiñones

Ortodontitandsköterska

Evelyn Sarkis

Receptionist

Gianna Vatsou

Receptionist