Sneda tänder

Bettet och tänderna kan vara avvikande på många sätt. Om käkarna är i normalt läge och tänderna har hamnat fel, kan man ganska enkelt åtgärda detta med tandställning.

Ibland krävs det att man tar bort några tänder för att de andra ska få mera plats, men det har på senare tid blivit alltmer vanligt att man kan behålla alla tänderna.

Här är några bilder på behandlingar av sneda tänder (behandlingarna har förstås gjorts på Tandregleringen Kronan).

Måttligt trångt för en hörntand - före och efter behandling

Trångställning - före och efter behandling

Värre trångställning - före och efter behandling

Gravt oregelbundna tandrader - före och efter behandling

Fel på bettet

Ibland kan tandraderna vara ganska jämna, men bettet ändå inte passa ihop.

En del bettfel kan man mycket väl leva med utan problem, medan andra kan vara mer eller mindre skadliga på längre sikt.

Här några exempel som vi behandlat:

Öppet bett - före och efter behandling

Både öppet och trångt - före och efter behandling

Underbett - före och efter behandling

Fel på käkarna

När käkarna inte alls passar ihop, antingen för att de är väldigt olika i storlek, eller för att käkarnas placering i förhållande till varandra inte stämmer, så får man kombinera tandreglering med käkoperation.

Man kan operera både över- och underkäken, ofta bägge två samtidigt.

Här är några behandlingar som vi gjort i samarbete med käkkirurger:

Underbett - före och efter behandling

Underbett och snett bett - före och efter behandling

Öppet bett och trångt - före och efter behandling